EQUI 2000

Elenco file

Categorie

Tharros - Sport & Lifestyle
domenica 23 aprile 2017
001
CAT. LP40 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
002
CAT. LP50 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
003
CAT. L60 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
Allevamento Setteborghi
004
CAT. L70 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
005
CAT.LB80 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
Cavalli Online di F. Bertero
006
CAT. B90 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
007
CAT. B100 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
008
CAT. B110 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: SOFIA | 0 €
009
CAT. C115 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: CLARISSA | 0 €
010
CAT. C120 A FASI CONSECUTIVE
n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A Campo: CLARISSA | 0 €
011
CAT. C125 A FASI CONSECUTIVE
n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A Campo: CLARISSA | 0 €
TC Commercio Cavalli Sportivi
012
CAT. C130 QUALIFICANTE A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: CLARISSA | 0 €
013
CAT. C135 QUALIFICANTE A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: CLARISSA | 0 €
014
D110 STILE
Cat. di stile Campo: SOFIA | 0 €