C) cont 1 - max2
Bruno Delgrange

Elenco file

Categorie

C) cont 2 - max8
Cavalleria Toscana - Mascheroni
domenica 16 gennaio 2022
001
CAT.L40 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
002
CAT.L50 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
003
CAT.L60 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
C) cont 2 - max2
004
CAT.L70 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
005
CAT.LB80 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
C) cont 0 - max2
BUTET - HORSE & GREEN
006
CAT.B90 A FASI
n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
007
CAT.B100 A FASI
n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
008
CAT.B110 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
009
CAT.B110 DI STILE
Cat. di stile Campo: COPERTO | 0 €
010
CAT.C115 DI STILE
Cat. di stile Campo: COPERTO | 0 €
011
CAT.C115 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
C) cont 2 - max5
BUTET - HORSE & GREEN
012
CAT.C120 A FASI
n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €
013
CAT.C130 A FASI - QUALIFICANTE
n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A Campo: COPERTO | 0 €