C) cont 0 - max2
Scuderia1918

Elenco file

Categorie

C) cont 2 - max8
Cavalleria Toscana - Mascheroni
martedì 25 aprile 2017
001
LP 40 SPECIALE DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
002
LP 50 SPECIALE DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
003
L60 SPECIALE DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
C) cont 1 - max2
Sella Mascheroni
004
L 70 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
005
LB80 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
C) cont 2 - max2
006
B90 DI PRECISIONE
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
007
B 100 DERBY A TEMPO TAB C
n. 5 - Cat. con percorso di caccia - Tab. C Campo: SABBIA | 0 €
008
B110 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
009
C 115 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
010
C 120 A TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
011
C 130 MISTA QUALIFICANTE
n. 7 - Cat. mista - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
C) cont 4 - max5
CWD - HORSE & GREEN
012
C 135 MISTA QUALIFICANTE
n. 7 - Cat. mista - Tab. A Campo: SABBIA | 0 €
013
D110 STILE
Cat. di stile Campo: SABBIA | 0 €
014
D115 STILE
Cat. di stile Campo: SABBIA | 0 €