Bruno Delgrange

Elenco file

Categorie

Stamina
martedì 25 aprile 2017
001
LP50
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
002
L60
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
003
L70
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
Corte Nigella - Saddle Solution
004
LB80
n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
005
B90 BARRAGE
n. 2 - Cat. di precisione a barrage - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
Cavalli Online di F. Bertero
006
B100 FASI CONSECUTIVE
n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
007
B110 TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
008
C115 / C120 MISTA
n. 7 - Cat. mista - Tab. A Campo: ERBA | 400 €
009
C120 TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
010
C130 *QUALIFICANTE* TEMPO
n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A Campo: ERBA | 0 €
011
C135 *QUALIFICANTE* MISTA
n. 7 - Cat. mista - Tab. A Campo: ERBA | 300 €
Bruno Delgrange